Mirzə Əbülqasim İrəvani

Mirzə Əbülqasim İrəvani həkim

Mirzə Əbülqasim İrəvani
Mirzə Əbülqasim Mirzə Məhəmməd oğlu
Doğum tarixi
Doğum yeri İrəvan
Vəfat yeri İrəvan
Elm sahəsi İslam
Tanınır alim kimi

HaqqındaRedaktə

İrəvan bölgəsinin görkəmli simalarından biri də həkim Mirzə Əbülqasim İrəvanidir. O, "Məfaxer-e Azərbaycan" kitabında belə təqdim olunur: "Mirzə Mə- həmməd İrəvaninin oğlu həkim Mirzə Əbülqasim Azərbaycanın adlı- sanlı şəxslərindən olub. O, yenilikçi bir təbib, açıqgözlü həkim, bənzərsiz fəqih olmuşdur. Bu böyük alim hicri-qəməri tarixi ilə 1187-ci ilin məhərrəm ayının 18- də (şənbə gecəsi) Azərbaycanın İrəvan şəhərində dünyaya gəlmişdir. Valideynləri və bütün nəsli həmin vilayətin üləmalarından olmuşdur. Böyük fəzilət sahibi və alim olan Mirzə Əbülqasim dini və dünyəvi elmlərdə bənzərsiz idi. Əsli İrəvandan olan bu şəxs İsfəhan şəhərində məntiq və natiqlik elmləri üzrə təhsil almışdı. Kərbəla şəhidlərini ziyarət etdikdən sonra Təbrizdə məskunlaşmışdı. O, böyük fəqihlə Təbrizdə, "Qübbeyi-İslam"da görüşmüşəm. O, istedadlı tədqiqatçı və Mürtəza vurğunu idi. İraqa, Xorasana səyahət etmiş, ömrünün çox hissəsini dövrünün üləmaları və dünyanın fəzilət sahibləri arasında keçirmişdi. İranın bütün ariflərini görmüş, dövrün şeyxlərinin xidmətinə yetmişdi" Bustan-ul səyahət, səh.190

Azərbaycanın mollabaşısı olmuş mərhum Hacı Mirzə Əbdülkərim (hicri-qəməri tarixi ilə 1294-cü ildə vəfat etmişdir) onun övladlarından biri olmuşdu. Nəvəsi Hacı Mirzə Məhəmməd Əli də mollabaşı olmuşdu. Başqa bir nəvəsi Hacı Mirzə Fəzləli isə müctə- hidliyə qədər yüksəlmişdi. O, hicri-qəməri tarixi ilə 1287-ci ildə anadan olmuş, müctəhid Hacı Mirzə Mə- həmmədhəsən Zinuzinin yanında təhsil almışdı. Sonradan Nəcəfə gedərək burada şeyx Zeynalabidin Mazandaraninin, Kaziminin, Fazil Şəribaninin məktəbində öz elmini təkmilləşdirmişdi. Bu təmiz qəlbli insan, ilahiyyatçı alim, mütəfəkkir hicri-qəməri tarixi ilə 1237-ci ildə Təbrizdə vəfat etmiş və Seyid Həmzə məqbərəsində dəfn edilmişdi Məfaxer-e Azərbaycan, səh.731

MənbəRedaktə

İrəvan müsəlman sakinli vilayət olmuşdur. Müəllif, Sərdariniya Səməd. Nəşriyyat, Zərdabi LTD MMC. Nəşr yeri, Bakı. Nəşr ili, 2014

Həmçinin baxRedaktə

Xarici keçidlərRedaktə