Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatlarının siyahısı

1965Redaktə

1962–1964-cü illərdə yaradılmış ədəbiyyat və incəsənət əsərləri üçün:[1]

1967Redaktə

1969Redaktə

Həmçinin baxRedaktə

İstinadlarRedaktə

  1. "М. Ф. Ахундов адына мүкафатларын верилмәси һаггында". № 99 (12876). Коммунист. 28 апрел 1965-ҹи ил: сәһ. 1.
  2. "Азәрбајҹан ССР Назирләр Советиндә. М. Ф. Ахундов адына вә Ү. Һаҹыбәјов адына республика мүкафатларынын верилмәси һаггында". № 100 (13488). Коммунист. 28 апрел 1967-ҹи ил: сәһ. 1.