Mitridat və ya Mitradat (q.yun. Μιθριδάτης, q.fars Miθradāta adından; mənası – "Mitra tərəfindən bəxş edilmiş") — Kiçik Asiyanın müxtəlif dövlətlərində bir sıra qədim padşahların, sərkərdələrin və siyasətçilərin adı.

Ermənistan çarları

redaktə

Parfiya çarları

redaktə

Pont çarları

redaktə

Kommagen çarları

redaktə

Bosfor çarları

redaktə

İberiya çarları

redaktə