Morfologiya (dəqiqləşdirmə)

Vikimedia:Dəqiqləşdirmə

Morfologiya aşağıdakı mənalarda istifadə edilirː

  • Morfologiya — hər hansı bir dildə söz formalarının dəyişməsi sistemi.
  • Morfologiya (linqvistika) — Linqvistikada nitq hissələri və onların dəyişilmə qaydalarını öyrənən termin.
  • Morfologiya (biologiya) — Orqanizmlərin formaları quruluşları və xüsusiyyətləri ilə maraqlanan biologiyanın alt sahələrindən biri.