Moskva müqaviləsi

Moskva müqaviləsi bu mənaları ifadə edə bilər: