Mozilla

Mozilla — çoxmənalı termin olaraq Mozilla Foundation qeyri-kommersiya şirkətinin proqram fəaliyyətini və bu proqram çərçivəsində istehsal olunan bir çox proqram məhsullarını bildirmək üçün işlədilir.

Mozilla aşağıdakı mənalarda işlənə bilər: