Murtuza Əhmədli

Murtuza Qasım oğlu Əhmədli - Kimya elmləri doktoru, professor

Murtuza Əhmədli
Doğum tarixi
Vəfat tarixi
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİAzərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi Kimya
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru (1948)
Elmi adı Professor
İş yeri BDU Analitik kimya kafedrası
Təhsili ADPU-nun Pedaqoji fakültəsinin Təbiət şöbəsi‎
Mükafatları "Qırmızı Əmək Bayrağı" ordeni, Əməkdar elm xadimi ‎

HəyatıRedaktə

Murtuza Əhmədli 4 mart 1906-cı ildə anadan olmuşdur. 1930-‎cu ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Pedaqoji ‎fakültəsinin Təbiət şöbəsini bitirmişdir. 1930-cu ildə elmi-‎pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. 1948-ci ildə doktorluq ‎dissertasiyası müdafiə etmiş və həmin ildə professor elmi adı ‎almışdır. ‎

Murtuza Əhmədli 1941-ci ildən 1979-cu ilə qədər Bakı Dövlət ‎Universitetinin Analitik kimya kafedrasının müdiri vəzifəsində ‎çalışmışdır. Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif edilmiş, ‎Əməkdar elm xadimi fəxri adına layiq görülmüşdür. Elmi ‎fəaliyyəti əsasən üzvi reaktivlərin kimyada tətbiqi ilə ‎əlaqədardır. Azərbaycanda fotometrik analiz mete əsasını ‎qoymuş və inkişaf etdirmişdir. Yeni üzvi reaktivlər sintez ‎etmiş, onları qeyri-üzvi maddələrin təyinində tətbiq etmiş, ‎məlum reaktivlərin imkanlarının artırılması sahəsində mühüm ‎tədqiqatlar aparmışdır Murtuza Əhmədli kompleks əmələgəlmə ‎reaksiyalarını təkmilləşdirərək, mürəkkəb tərkibli sistemlərdən ‎istifadə zamanı, fotometrik təyinatlarda, həssaslıq və s. kimi ‎analitik göstəricilərin əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldiyini ‎müəyyənləşdirir. ‎

O, SSRİ-nin bır sıra elmi-tədris mərkəzləri və akademiklər ‎Y.A.Zolotov, İ.V.Tananayev, A.K.Babko, İ.M.Kor ‎N.S.Poluetkov kimi görkəmli alimlərlə əlaqələr yaradaraq, ‎Azərbaycan kimyanın inkişafına və kimyaçı alimlərin ‎hazırlanmasında yaxından iştirak etmiş və onlara rəhbərlik ‎etmişdir. 400-dən çox elmi əsərin müəllifidir. ‎

Onun rəhbərliyi ilə 18 namizədlik və doktorluq dissertasiyası ‎müdafiə olunmuşdur.‎[1]

İstinadlarRedaktə

  1. Bakı Dövlət Universitetinin professorları. - Bakı, 2014