Muzdlu işçi

Muzdlu işçi — müəssisədə, təşkilatda iş yerinə yetirmək üçün işə götürülmüş şəxs (fərdi) və s.

Rəncbərlər, XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərinə aid şəkil
Muzdlu işçilər.

Əmək müqaviləsi ümumiyyətlə işi yerinə yetirmək üçün işə götürülmüş şəxslə işəgötürən arasında bağlanır [1].

İşəgötürən aşağıdakılar ola bilər:

  • dövlət müəssisə və təşkilatları;
  • qeyri-dövlət (ticarət və qeyri-kommersiya) müəssisə və təşkilatları;
  • fərdi sahibkarlar.

İstinadlarRedaktə

  1. Наёмный работник // Современный социоэкономический словарь / Б. А. Райзберг. — М, 2012, — С. 292—293.