• Hüceyrə nüvəsiNüvə hüceyrənin mərkəzində yerləşən ən əsas hissəsidir.
  • Atom nüvəsi — atomun mərkəzi hissəsi olub, atomun aid olduğu kimyəvi elementi təyin edir. Atom nüvəsi haqqında bilik radioaktivliyin, nüvə parçalanmasının başa düşülməsi üçün əhəmiyyətlidir.
  • Nüvə enerjisi — nüvə parçalanması və ya birləşməsi ilə müşayiət olunan nüvə reaksiyası zamanı yaranan enerji.
  • Nüvə (kompüter) — əməliyyat sisteminin mərkəzi hissəsi.