Nəhavənditəxəllüs. Nəhavəndə doğulanlar bu nisbəni almışlar.

Bu təxəllüsü olan tanınmışlar