Nəticəçıxarma

Nəticəçıxarma (ing. inference ~ ru. вывод, умозаключение ~ tr. sonuç çıkarma) — müəyyən informasiyaya əsaslanaraq nəticə çıxarma prosesi, məsələn: “sərçənin lələkləri var, çünki sərçə quşdur, quşların isə lələkləri olur”. Bu proses, adətən, ya formal məntiqin qaydalarının köməyilə, ya da müşahidələr toplusunun statistik ümumiləşdirilməsi yolu ilə gerçəkləşdirilir. Nəticəçıxarma bacarığı, nəticə maşını (INFERENCE ENGINE) əsasında qurulmuş ekspert sistemlərinin xassəsidir; sistem fərziyyələri biliklər bazasında (xüsusi verilənlər bazasında) toplanmış faktlarla tutuşdurur və fərziyyələrlə uzlaşan (təsdiq olunan) mövcud faktlara əsaslanaraq nəticə çıxarır.

ƏdəbiyyatRedaktə

  • İsmayıl Calallı (Sadıqov), “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”, 2017, “Bakı” nəşriyyatı, 996 s.

Xarici keçidlərRedaktə