NATO əlifbası – ən çox istifadə olunan radio əlifbası. Hər ingilis hərfinə bir kod sözü aiddir, buna görə bütün məlumat, o cümlədən rəqəmlər dildən asılı olmayaraq anlaşılır.

Əlifba Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı tərəfindən tərtib edilmiş, ən çox NATO-da işlədilir. Digər beynəlxalq təşkilatlarda da istifadə olunur.

Əlifba redaktə

Hərf Kod sözünün Tələffüzü
Azəri IPA[1]
A Alfa alfa [ˈalfa]
B Bravo bravo [ˈbravo]
C Charlie çali [ˈtʃali]
D Delta delta [ˈdɛlta]
E Echo eko [ˈɛko]
F Foxtrot fokstrot [ˈfɔkstrɔt]
G Golf qolf [ˈɡɔlf]
H Hotel hotel [hoˈtɛl]
I India indiya [ˈɪndia]
J Juliett culiyet [ˈdʒuliˈɛt]
K Kilo kilo [ˈkilo]
L Lima lima [ˈlima]
M Mike mayk [ˈmai̯k]
N November novemba [noˈvɛmba]
O Oscar oska [ˈɔska]
P Papa papa [paˈpa]
Q Quebec kebek [keˈbɛk]
R Romeo romiyo [ˈromio]
S Sierra siyera [siˈɛra]
T Tango tanqo [ˈtaŋɡo]
U Uniform yunifom [ˈjunifɔm]
V Victor vikta [ˈvɪkta]
W Wiskey viski [ˈwɪski]
X Xray eksrey [ˈɛksrei̯]
Y Yankee yanki [ˈjaŋki]
Z Zulu zulu [ˈzulu]
1 One wan [ˈwan]
2 Two tu [ˈtu]
3 Three tri [ˈtri]
4 Four foa [ˈfoa]
5 Five fayf [ˈfai̯f]
6 Six siks [ˈsɪks]
7 Seven sevın [ˈsɛvən]
8 Eight eyt [ˈei̯t]
9 Nine nayna [ˈnai̯na]
0 Zero ziro [ˈziro]
00 Hundred handred [ˈhandrɛd]
000 Thousand tau-zand [ˈtau̯ˈzand]
(onluq nöqtəni) Decimal de-si-mal [ˈdeˈsiˈmal]

Həmçinin bax redaktə

  1. DIN 5009:2022-06, Anhang B: Buchstabiertafel der ICAO („Radiotelephony Spelling Alphabet“)