Naşir — müəssisə (dövlət, ictimai, kooperativ və ya özəl) - ədəbiyyat, incəsənət, musiqi və ya elm sahəsində fəaliyyət göstərən və məhsullarını çoxaldaraq paylaya bilən bir media şirkəti.

Nəşr məhsullarının paylanması ticarət kanalları, İnternet, habelə birbaşa naşir tərəfindən həyata keçirilə bilər. Yayımcının varlığından və iş modelindən asılı olaraq paylama ya pullu və ya pulsuz ola bilər.

Nəşrin mahiyyəti məlumatların yayılması və müəllif hüquqları obyektləri üçün əlavə dəyərin yaradılmasıdır. Nəşriyyat, təcrübəsini rəhbər tutaraq, müəllifdən (yazıçı, rəssam) yayımlanmış əsərə müstəsna hüququ əldə edir və onun təkrar istehsalını (istehsalını) və paylanmasını təşkil edir. Bununla yanaşı, həm ödəniş, həm də əsərin müəllifinə birdəfəlik qonorar ödənişi və qonorarla - müqavilədə müəyyən edilmiş əsərin satışından əldə olunan gəlirin faizinin ödənilməsi tətbiq olunur.

Naşir təsnifatı redaktə

 • Fəaliyyət miqyasına görə:
  • böyük - ildə 100-dən çox ad
  • orta
  • kiçik - ildə bir neçə başlıqdan.
 • Nəşr olunan ədəbiyyat növləri və oxucu kütləsi üzrə
  • universal
  • ixtisaslaşmış
 • Sahibliyə görə:
  • özəl
  • kooperativ
  • səhmdar cəmiyyət
  • dövlət
  • tərəf
  • bir ictimai təşkilatın nəşriyyatları
 • İş məqsədlərinə görə:
  • kommersiya
  • qeyri-kommersiya
 • İnzibati-ərazi əsaslarına görə:
  • yerli
  • milli
  • transmilli
 • Dərc olunan nəşrlərin maddi quruluşuna görə (sərt, sənədsiz və s.)
 • İnformasiyanın simvolik təbiəti ilə
  • mətn kitabları
  • musiqi yayımçıları
  • kartoqrafik məhsullar
  • Kor və görmə əlillər üçün ədəbiyyat
  • elektron nəşrlər
  • stolüstü oyunların naşirləri.

Ədəbiyyat redaktə

 • В. М. Жарков, Б. А. Кузнецова, «Экономика и организация издательского дела»
 • Шапкина О. И. Символистские издательства России начала XX века // Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела. 2013. № 6. С. 131—136.