Naxçıvan bəyləri

Naxçıvan bəyləriAzərbaycanın Naxçıvan bölgəsinə mənsub zadəganlar:

Akademik İ.M.Hacıyev Rusiya tərəfindən Naxçıvanın işğalı zamanı kəngərlilərdən orada 67 xan, 373 bəy və sultan, habelə, kökü bu sülaləyə dayanan 27 adda tayfanın yaşadığını qeyd edir[1][2]

SiyahıRedaktə

 1. Bənəniyarskilər
 2. Camalbəyovlar
 3. Əzimbəyovlar
 4. Fərzəlibəyovlar
 5. Kəngərlilər
 6. Qazıyevlər (Naxçıvan)
 7. Qazıbəyovlar
 8. Naxçıvanskilər
 9. Nəcəfovlar
 10. Rasizadələr
 11. Tahirovlar (Naxçıvan)
 12. Zamanbəyovlar

MənbəRedaktə

 1. Hacıyev İ. Naxçıvan bölgəsinin etnik tarixinə dair // AMEA Naxçıvan bölməsi. Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. 2009, №1, s. 7.
 2. [1][ölü keçid]