Nazir (lat. minister - nökər, qulluqçu) — hökumət üzvü, nazirlik rəhbəri. Nazirlər dövlət xadimi hesab edilir.

Termin istifadəsiRedaktə

Nazirlər bir çox ölkələrdə hökumət üzvüdürlər, bəzi hallarda regional administrasiya üzvləri də nazir adlanırlar. ABŞ, Böyük Britaniya, Meksika və bəzi ölkələrdə hökumət üzvlərindən bəziləri dövlət katibləri, bəzən isə kansler adlanırlar.

StatuslarıRedaktə

Bir sıra ölkələrdə nazirlər xüsusi kateqoriyalara bölünürlər. Məsələn, Böyük Britaniyada:

  1. Sahə nazirliklərinə rəhbərlik edən nazirlər;
  2. Xüsusi tapşırıqlar yerinə yetirən nazirlər (portfelsiz nazirlər);
  3. Nazir müavinləri hesab edilən dövlət nazirləri;
  4. Nazirliklərin parlamentlə əlaqələrinə cavabdeh olan kiçik nazirlər.

Azərbaycanda Nazirlər Kabinetinin StrukturuRedaktə

XARİCİ İŞLƏR NAZİRLİYİ

DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİ

MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ

MÜDAFİƏ SƏNAYESİ NAZİRLİYİ

ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ

MALİYYƏ NAZİRLİYİ

VERGİLƏR NAZİRLİYİ

İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ

ENERGETİKA NAZİRLİYİ

ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ

KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ

EKOLOGİYA VƏ TƏBİİ SƏRVƏTLƏR NAZİRLİYİ

MƏDƏNİYYƏT NAZİRLİYİ

TƏHSİL NAZİRLİYİ

SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ

NƏQLİYYAT,RABİTƏ VƏ YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR NAZİRLİYİ

GƏNCLƏR VƏ İDMAN NAZİRLİYİ

FÖVQƏLADƏ HALLAR NAZİRLİYİ

DÖVLƏT ŞƏHƏRSALMA VƏ ARXİTEKTURA KOMİTƏSI

QAÇQINLARIN VƏ MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏRİN İŞLƏRİ ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ

AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

DÖVLƏT STATİSTİKA KOMİTƏSİ

DİNİ QURUMLARLA İŞ ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

DİASPOR İLƏ İŞ ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİ


DÖVLƏT DƏNİZ ADMİNİSTRASİYASI

DÖVLƏT MÜLKİ AVİASİYA ADMİNİSTRASİYASI

DÖVLƏT MİQRASİYA XİDMƏTİ

DÖVLƏT SƏRHƏD XİDMƏTİ

DÖVLƏT TƏHLÜKƏSİZLİK XİDMƏTİ

XARİCİ KƏŞFİYYAT XİDMƏTİ

MİLLİ ARXİV İDARƏSİ

SƏFƏRBƏRLİK VƏ HƏRBİ XİDMƏTƏ ÇAĞIRIŞ ÜZRƏ DÖVLƏT XİDMƏTİ

Həmçinin baxRedaktə

Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində nazir sözünün mənaları[1]


Xarici keçidlərRedaktə

http://www.cabmin.gov.az

  1. http://azerdict.com/izahli-luget/nazir