Nazlıçayİranın Qərbi Azərbaycan ostanı vasitəsilə axan çaydır.[1][2] Urmiya gölünün ətrafından axıb keçir. Çay Urmiyanın su toplayıcısının bir hissəsini təşkil edir. Çay həmçinin İran, Türkiyənin ərazisindən keçir. Çayın su resurslarından istifadə olunması Urmiya gölünün səviyyəsinin aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur.[3]

Nazlıçay
Ölkə
Mənsəbi Urmu gölü

İstinadlarRedaktə

  1. J. Behmanesh, A. Jabari, M. Montaseri, H. Rezaei, 'Comparing AWBM and SimHyd models in rainfall-runoff modeling (Case study: Nazlou Chay catchment in west Azarbijan)', Geography and Environmental Planning Journal 24th Year, Vol. 52, No.4, Winter 2014.
  2. Mohammad Heidarnejad, Ebrahim Zalaqi and Mehdi Nadri, 'The study of changes resulting from the construction of spur over the Shoteyt River (Iran) on hydraulic parameters of water level and flow rate using MIKE11 model, International Journal of Farming and Allied Sciences (2013)-2-12 p343-349.
  3. Edris Merufinia, Azad Aram, Fatemeh Esmaeili, Saving the Lake Urmia: from Slogan to Reality (Challenges and Solutions) Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences, Vol 3 Spl Issue III 2014: page 277-288.