Neointibah memarlığı

Neointibah memarlığı - XIX-cu əsrin memarlıq üslubu.

Şambor qəsri