Neointibah memarlığı

Neointibah memarlığıXIX-cu əsrin memarlıq üslubu.

Şambor qəsri