Neokolonializm

Neokolonializm - iqtisadi ekspansiya, inkişaf etmiş ölkələrin inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi, sosial, siyasi və mədəni işlərinə qarışması.

Müstəmləkələr, 1898-ci il
Müstəmləkələr, 1945-ci il

İstinadlarRedaktə