Netokratiya 1990-cı illərin əvvəllərində Amerikalı Wired texnologiya jurnalının redaksiya heyəti tərəfindən icad edilmiş bir termin. İnternet və aristokratiyanın portmantesi olan netokratiya, gücünü texnoloji üstünlük və şəbəkə qurma bacarığına söykənən, tədricən azalmaqda olan bir burjuvaziya kimi göstərilənlərlə müqayisədə qəbul edilən qlobal bir üst təbəqəyə aiddir.