Neyroqliya və ya sadəcə qliya (q.yun. νεῦρον - lif, sinir + γλοιός - yapışqan) — sinir toxumasının köməkçi hüceyrələri məcmusu. Mərkəzi sinir sisteminin ümumi həcminin təxminən 40%-ni təşkil edir. Son tədqiqatlara görə, beyindəki qlial hüceyrələrin (qliositlərin) sayı təxminən neyronlarla eynidir (əvvəllər qlial hüceyrələrin 8-10 dəfə çox olduğuna inanılırdı)[1]. Termini 1846-cı ildə Rudolf Virxov[2] təqdim etmişdir.

Neyroqliyanın tipləri: ependimal hüceyrələr, oliqodendrositlər, mantiya qliositləri, astrositlər, mikroqliya, Şvann hüceyrələri

Qlial hüceyrələrin ümumi funksiyaları və qismən mənşəyi var (mikroqlia istisna olmaqla). Onlar neyronlar üçün xüsusi bir mikromühit təşkil edir, sinir impulslarının yaranması və ötürülməsi üçün şərait yaradır, həmçinin neyronun özünün metabolik proseslərinin bir hissəsini həyata keçirir.

İstinadlar

redaktə
  1. The search for true numbers of neurons and glial cells in the human brain: A review of 150 years of cell counting // Journal of Comparative Neurology. 2016-12-15.
  2. Нейроглия // Биологический энциклопедический словарь (2-е изд., исправл). Москва: Сов. Энциклопедия. М. С. Гиляров и др. 1986. 446.