Nivxlər (Oktyabr inqilabından əvvəlki ədəbiyyatda gilyaklar) — Amur çayı hövzəsinin aşağı axarında və Saxalin adasında yaşayan xalq. Sayları təxminən 5.8 min nəfərdir. Paleoasiya dillərindən biri olan Nivx dilində danışırlar. XIX əsrdə pravoslavlığı qəbul etmişlər. Əvvəllər şamanizm yayılmışdı.

Buxara yəhudiləri
Ümumi sayı
5 800 (2010)
Yaşadığı ərazilər
Rusiya Rusiya 4 652 (2010 sa.)
Ukrayna Ukrayna 584 (2001 sa.)

Mənbə redaktə

ASE, VII cild, Bakı, 1983-cü il, səhifə 237.

İstinadlar redaktə