Nuşibi (弩失畢) — Qərbi Göytürk xaqanlığında yaşayan On ox türklərinin bir qolu. Digəri tulular idi. 5 tayfadan ibarət olan və xaqanlığın şərqində yaşayan bu topluluqla bağlı Çin salnamələri 651-766cı illərdə bəhs edir.

Boyları

redaktə

Nuşibilərə təyin edilən boylar teginlərlə idarə olunurdu.

  • Ezgil (Küyü və Nişu ezgilləri)
  • Qeşu - Məşhur çinli general Qeşu Han bu boydan idi. (Çumukun və Yueban qeşuları)
  • Basayqan (拔塞干)

Xaqanları

redaktə

(Bitmiş olanı davam etdirən xaqan)

Adı Taxt adı Hakimiyyət Çin adı
İl Qutluq Xaqan 639—640 乙屈利失乙毗可汗
Aşina Baobu İrbis İşbara Yabqu xaqan 640-641 乙毗沙钵罗叶护可汗
Eriş Kül xaqan 642-650 乙毗射匮可汗
Aşina Helu Xallıq İşbara Yabqu xaqan 650-657
Aşina Buçjen 657-667 繼往絕可汗
Aşina Şiyubeytinq Cuçi xaqan 676-679 十姓可汗

(On ox xaqan)

Aşina Kuşrak Kuşrak Börü şah 679-704 竭忠事主可汗

(Hökmdarına xidmət üçün sədaqətini tükədən xaqan)

Aşina Xuaytao 704-708 十姓可汗

(On ox xaqan)

Aşina Sin 740-742 十姓可汗

(On ox xaqan)