Nyuton (ölçü vahidi)

NyutonBS-də qüvvənin vahididir kimi işarə olunur. Qüvvəni İsaak Nyuton kəşf etdiyinə görə, onun şərəfinə belə adlandırılmışdır.