Olimpiya (dəqiqləşdirmə)

  • Olimpiya — Qədim Yunanıstanda Peloponnes yarımadasında yerləşən şəhər.
  • Olimpiya (Mane) — Fransa rəssamı Eduard Manenin rəsm əsəri.