Ültan qalası Cənubi Azərbaycanın Ərdəbil ostanı quzeyində , Muğanın Parsabad şəhəri yaxınlığında qədim qalanın adıdır .

Oltan qalası
Ölkə

Oltan qalası Muğanın içində Araz çayının kənarında yerləşir və qədim Oltan kəndinin Yaxınlıqında olur. Bu qala ilk dəfə parfiyalılar tərəfindən yaradılmış. Tamamilə elmi fərziyyələrə görə, qala binalarının əksəriyyəti hələ də torpağın altında basdırılır.