OneqaRusiyanın Arxangelsk vilayətində çay. Uzunluğu 416 km, hövzəsinin sahəsi 56900 km2. Laça gölündən başlanır. Delta əmələ kətirərək Ağ dənizin Oneqa körfəzinə tökülür. Oktyabrdan mayadək donmuş olur. Ağac axıdılır. Ayrı-ayrı yerlərdə gəmiçiliyə yararlıdır. Balıq ovlanır. Karqopol, Oneqa şəhərləri Oneqa çayının sahilindədir.

Arxangelsk vilayəti