Opriçnina — "opriç" sözündəndir: kəsib götürmək mənasını verir. Rus çarı IV İvan Qroznı yeni qaydalar tətbiq etdiyi əraziləri opriçnina adlandırırdı. 1565–1572-ci illərdə hökmdar mülklərinin adı. Həmin illərdə amansız terror, edamlar və sürgünlər baş verdi.

Opriçnina siyasətini yeritməkdə çarın əsas məqsədi öz düşmənlərinin müqavimətini qırmaq idi. Opriçnina kobudluq, zorakılıq və terrorçuluq vasitələri ilə mərkəzi hakimiyyət əleyhinə olan boyar müxalifətini ləğv etmək məqsədilə yaradılmışdır.