118 tennessinOqaneson
Rn

Og

(Uts)
Ümumi
Ad, İşarə, Nömrə Oqaneson, Og, 118
Qrup, Dövr, Blok 18, 7, p
Xarici görünüşü
Atom kütləsi [294] q/mol
Elektron formulu ...7s^2,7p^6
Fiziki xassələr
Halı
Sıxlığı (0 °C, 101.325 kPa)
q/L
Ərimə temperaturu °C
( K, °F)
Qaynama temperaturu °C
( K, °F)
Elektromənfiliyi
Oksidləşmə dərəcəsi
Spektr =
İonlaşma enerjisi kCmol-1

Oqaneson (Og) – D.İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 118-ci element. İlk dəfə 1999- cu ildə, nüvə reaksiyaları yolu ilə Yuri Oqanesian tərəfindən sintez edilmişdir. Heç bir kimyəvi birləşməsi sintez edilməmişdir. Fiziki xassələri haqqında deyilənlər isə yalnız ehtimaldır. Belə çıxır ki, onun yalnız atom xassələri haqqında deyilənlər düzgündür. Atom kütləsi 294 daltona bərabərdir (~ 294/6,02×10^23 qram). Elektron quruluşu okted qaydasına tabedir. Buna görə də, elektron verə bilmir. Həmçinin Flüorla birbaşa reaksiyaya girə bilər. Həmçinin təsirsiz qazlarla bir qrupda yer aldığına baxmayaraq, ağır kütləsi fikirləşməyə imkan verir ki, o, qatı bir hala malikdir. Həmçinin o da, Z>104 olan hər bir element kimi digər qruplara deyil, əsasən transaktinoidlərə aid edilir (elektron quruluşunun heç bir yaxınlığına baxmayaraq).

Məlumat

redaktə

Oqaneson bir element kimi dayanıqlı deyil.

Xarici keçidlər

redaktə

Həmçinin bax

redaktə