Orbital dövr — bir göy cisminin xarici ağırlıq mərkəzi və ya başqa bir göy cismi ilə ümumi olan bir kütlə mərkəzi ətrafında orbitdə tam bir inqilab etdiyi vaxtdır. Göy mexanikasının öyrənilməsi mövzusudur. Orbital dövr göy cisminin ölçüsündən asılı deyil. Kiçik bir təbii ədədə bərabər olan iki (və ya daha çox) göy cisminin orbital dövrlərinin nisbəti orbital rezonansa səbəb olur və cismin orbital dövrünün və onun oxu ətrafında fırlanma dövrünün belə bir nisbəti ilə — spin-orbitala. rezonans. Günəş sistemindəki toz hissəciklərinin orbital dövrü Poyntinq-Robertson effektinə görə azala bilər.

Formula Xülasəsi redaktə

Keplerin üçüncü qanununa görə, dairəvi və ya elliptik orbitdə bir-birinin ətrafında fırlanan iki cismin orbital dövrü T (saniyələrlə)

 

a — orbitin yarım əsas oxudur

μ = GM standart qravitasiya parametridir

G — qravitasiya sabitidir

M — daha böyük cismin kütləsidir. Eyni yarım böyük oxa malik bütün elliptik orbitlər üçün ekssentriklikdən asılı olmayaraq, inqilab dövrü eynidir. μ = GM standart qravitasiya parametridir

Əksinə, verilmiş orbital dövrə malik olmaq üçün cismin fırlanmalı olduğu məsafəni hesablamaq üçün formula belədir:

 

Məsələn, 100 kq bədən kütləsi ilə hər 24 saatda bir hərəkəti başa çatdırmaq üçün kiçik bir cisim öz kütlə mərkəzindən 1,08 metr məsafədə fırlanmalıdır.

Nisbətən kiçik bir cisim dairəvi bir orbitdə hərəkət etdikdə və kütlə mərkəzinin sıxlığından asılı olduqda — p (kq / m³), ​​yuxarıdakı tənlik sadələşdirilir:

 .

İki cisim bir-birinin ətrafında fırlandıqda orbital dövr T aşağıdakı kimi hesablana bilər (hər iki orbitdəki cismin kütlələri nəzərə alınmalıdır):

 

Növlər redaktə

  • ulduz dövrü-hər hansı bir göy peyki cismin ulduzlara nisbətən əsas gövdə ətrafında tam bir inqilab etdiyi müddət.
  • sinodik dövr-Yerdən müşahidə edildikdə Ayın və ya Günəş sisteminin bəzi planetlərinin Günəşlə iki ardıcıl birləşmələri arasındakı vaxt intervalı. Eyni zamanda, planetlərin Günəşlə birləşmələri daxili planetlər üçün vacib olan sabit xətti ardıcıllıqla baş verməlidir: məsələn, bunlar planet Günəşin arxasından keçəndə ardıcıl üst birləşmələr olacaqdır.
  • Drakon dövrü-223 sinodik aydan (orta hesabla, təqribən 6585,3211 gün və ya 18,03 tropik il) ibarət vaxt intervalı, bundan sonra Ay və Günəşin tutulmaları təxminən eyni ardıcıllıqla təkrarlanır.
  • anormal dövr-elliptik orbitdə hərəkət edən cismin iki dəfə ardıcıl olaraq periapsisdən keçdiyi vaxt intervalı. Bu dövr sidereal dövrdən bir qədər fərqli ola bilər, çünki orbitin apsides xəttinin orientasiyası onun presessiyasına görə yavaş-yavaş dəyişir. Məsələn, Ayın anomal dövrü 27,55455 gün, Yer 365,25964 gündür.
  • tropik dövr-Günəşin Yerdən göründüyü kimi fəsillərin bir dövrəsini tamamladığı müddət, məsələn, bir yaz bərabərliyindən digərinə və ya yay gündönümünün bir günündən digərinə qədər olan vaxt.

İstinadlar redaktə

Xarici keçidlər redaktə

  • Bate, Roger B.; Mueller, Donald D.; White, Jerry E., Fundamentals of Astrodynamics, Dover, 1971