Ordovik sistemi [Uelsdə yaşamış qədim kelt tayfalarının adından] - ad Lapvord (Lapworth, 1835) tərəfindən təklif edilmişdir. Paleozoy erasının aşağıdan ikinci sistemi. Rusiyada 3 şöbəyə ayrılır: alt, orta və üst, Ümumi qəbul edilmiş mərtəbə bölgüsü yoxdur. Adətən 15 qraptolit zonasına bölünür. İngiltərədə, Ordovik stratiqrafik vilayətlərtində alt-orta şöbəsində tremadok, areniq, llandover, llandeu, orta-üst şöbədə – karadok, aşqil mərtəbələrə ayrılır. Şöbə sərhədləri dəqiq deyil. Şimal Amerikada üç şöbəyə bölünür – kanada (qaskoneyd və bikmentaun mərtəbələri, orta - çempleun (çezi, blek-river və trenton), üst-sinsinat (iden, meysvill və riçmond). Bunlardan heç də hamısı mərtəbə anlayışına cavab vermir.

Ordovik sistemi
Elm Geologiya

MənbəRedaktə

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.