Ornitopter

ornithopter

Ornitopter (Yunanca ornithos “quş” və pteron “qanad”) qanad çırparaq uçan təyyarələrə deyilir. Yarasalar, böcəklərquşlardan nümunə götürülərək yaradılmışdır. Fərqli ölçülərdə dizaynları olmasına baxmayaraq, ümumiyyətlə eyni miqyasda yaradılırlar.

Bir ornitopter