Orta Volqa diyarı

Orta Volqa diyarıRSFSR–in tərkibində, 1929–1936–cı illərdə mövcud olmuş inzibati–ərazi vahidi. İnzibati mərkəzi Samara şəhəri idi.