Orta sutkalıq temperatur

Temperatur redaktə

Temperatur-cisimlərin qızma dərəcəsini xarakterizə edən fiziki kəmiyyətdir. Temperatur termometr adlanan cihala ölçülür.

Orta sutkalıq temperatur redaktə

Bütün müşahidə saatlarının ədədi ortası orta sutkalıq temperatura bərabərdir.Əgər meteoroloji məntəqədə 8 dəfə ölçmə işləri aparılırsa, bütün ölçmə işlərinin nəticələrinin cəmini 8- ə bölüb, havanın orta sutkalıq temperaturunu alırıq. Bundan başqa orta illik və orta aylıq temperaturlar da hesablamaq mümkündür.[1]

Həmçinin bax redaktə

Temperatur

Xarici keçidlər redaktə

Temperaturun öLÇÜLMƏSİ

İstinadlar redaktə

  1. Метеорология и климатология. Ленинград-1968