Orxestra

Orxestra — qədim yunan teatrlarında səhnə qarşısındakı meydança.

Afina şəhərində Орхестра