Osmium

D.İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 76-cı element
76 reniumosmiumiridium
Ru

Os

Hs
Ümumi
Ad, İşarə, Nömrə osmium, Os, 76
Qrup, Dövr, Blok 8, 6, d
Xarici görünüşü
Atom kütləsi 190.23 q/mol
Elektron formulu 4f14 5d6 6s2
Fiziki xassələr
Halı
Sıxlığı (0 °C, 101.325 kPa)
q/L
Ərimə temperaturu 3033 °C
(3306 K, 5491 °F)
Qaynama temperaturu 5012 °C
(5285 K, 9054 °F)
Elektromənfiliyi
Oksidləşmə dərəcəsi
Spektr =
İonlaşma enerjisi kCmol-1

Osmium (Os) — D. İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 76-cı element. Ən ağır metaldır.

Xarici keçidlər

redaktə