Ovalıq (rus. низменность, ing. low land, lowland) — dəniz səviyyəsindən 200 m-ə qədər yüksəkdə yerləşən quru sahəsi. Səthi adətən düzən, qismən təpəlik olur. Əsasən tektonik enmələr və çökəkliklərin dəniz, yaxud kontinental çöküntülərlə dolması nəticsində yaranır. Dəniz səviyyəsindən aşağıda yerləşən Ovalıqlar (məs. Xəzəryanı) da var. Azərbaycan Respublikası ərazisinin təqribən 2/5-si ovalıqdır (Kür-Araz , Samur-Dəvəçi, Lənkəran). Dəniz səviyyəsindən aşağıda da yerləşən Ovalıq vardır. Bütün quru 48.2mln. km²-ni Ovalıq təşkil edir. O, əsasən tektonik çökmə və çəkək-liklərin təxminən üfqi, yatan dəniz və kontinental çöküntülərlə doldurulması sayəsində əmələ gəlir. Yer əhalisinin çox hissəsi ovalıq yaşayır. Dünyada ən böyük ovalıq –Amazonka ovalığıdır. Kür-Araz ovalığı, Xəzəryanı ovalıq və b. ovalıq. vardır.[1]

Həmçinin bax

redaktə

İstinadlar

redaktə
  1. Ovalıq // Geomorfoloji terminlərin izahlı lüğəti. Bakı: "Elm". 2012. səh. 177. ISBN 978-9952-453-14-0.