Ovalıq

Ovalıq – (rus. низменность, ing. low land, lowland) dəniz səviyyəsindən 200 m-ə qədər yüksəkdə yerləşən quru sahəsi. Səthi adətən düzən, qismən təpəlik olur. Əsasən tektonik enmələr və çökəkliklərin dəniz, yaxud kontinental çöküntülərlə dolması nəticsində yaranır. Dəniz səviyyəsindən aşağıda yerləşən Ovalıqlar (məs. Xəzəryanı) da var. Azərbaycan Respublikası ərazisinin təqribən 2/5-si ovalıqdır (Kür-Araz, Samur-Dəvəçi, Lənkəran). Dəniz səviyyəsindən aşağıda da yerləşən Ovalıq vardır. Bütün quru 48.2mln. km²-ni Ovalıq təşkil edir.  O, əsasən tektonik çökmə və çəkək-liklərin təxminən üfqi, yatan dəniz və kontinental çöküntülərlə dol­durulması sayəsində əmələ gəlir. Yer əhalisinin çox hissəsi ovalıq ya­şayır. Dünyada ən böyük ovalıq –Amazonka ovalığıdır. Kür-Araz ovalığı, Xəzəryanı ovalıq və b. ovalıq. vardır.[1]

Həmçinin baxRedaktə

İstinadlarRedaktə

  1. Ovalıq // Geomorfoloji terminlərin izahlı lüğəti. Bakı: "Elm". 2012. səh. 177. ISBN 978-9952-453-14-0.