Oykumena, ekumena, mədəni oykumena (q.yun. οἰκουμένη - "məskunlaşmış yer", οἰκέω - "əhali, məskunlaşma") — yerin insanlar tərəfindən məskunlaşmış hissəsi.

Oykumenlərin təsviri, XV əsr. (1482-ci il, İohan Şnitser).