PGP (Pretty Good Privacy) - verilənləri enryptdecrypt etmək üçün kriptoqrafik gizlilik (privacy) və autentikasiyanı təmin edən kompüter proqramıdır.

PGP adətən email, mətnləri, faylları, qovluqları və ya disk sahəsinin hamısını enrypt, decrypt etmək və imzalamaq üçün istifadə edilir. PGP 1991-ci ildə Filipp Zimmermann tərəfindən yaradılıbdır. PGP verilənləri encrypt və decrypt etmək üçün OpenPGP standardlarından istifadə edir.