Paleobalkan dilləri

Paleobalkan dilləri — bir sıra Hind-Avropa dillərinin şərti adlandırılması. Bu dillərdə danışanlar romalıların işğalından əvvəl (ehtimal ki, işğaldan bir müddət sonra da) Balkanlarda yaşamışlar.

Paleobalkan dillərinin təsnifatı

Frakiya - Dakiya dilləri

Frakiya dili †

Dakiya dili †

İlliriya - Messapiya dilləri

İlliriya dili † (bugünkü davamçıları albanlardır)

Messapiya dili † (latınlara qədər yaşamış Apenində xalq)

Alban dili