Palindromik ədəd

Palindromik ədəd — iki tərəfdən də oxunduğu zaman eyni olan ədədlərə deyilir.

Misal: 5, 101, 2112, 14341, 213898312 və s.

  • Sadə palindromik ədədlər: 2, 7, 151, 191 və s.
  • Kvadratik palindromik ədədlər: 1, 4, 121, 484, 12321 və s.
  • Kubik palindromik ədədlər: 8, 343, 1331, 1030301 və s.

İstinadlar redaktə