Pallada (asteroid)

asteroid

Pallas, kiçik planet 2 Pallas, (Ceres'den sonra) aşkar edilmiş ikinci asteroid olub Günəş Sistemindəki ən böyük asteroiddən biridir. Asteroid kəmər kütləsinin təxminən 7%-i ilə Vesta'dan 10-30% daha az bərk olan üçüncü böyük asteroiddir. Vesta'dan bir az daha kiçik, diametri 512 kilometrdir (318 mil). Ehtimalla qalıq bir prototlanettir.

2 Pallas - Celestia.png

Pallas, Alman astronom Heinrich Wilhelm Matthäus Olbers tərəfindən 28 Mart 1802də kəşf edildiyində, 19. əsrin əvvəllərindəki digər planet kimi olaraq sayıldı. 1845-ci ildən sonra daha çox asteroid kimi kəşf edildi.

Pallas'ın səthi böyük ehtimalla bir silikat maddəsindən ibarətdir; Spektri və təxmini sıxlığı karbonlu kondrite meteorit bənzəməkdədir. 34.8 ° 'lik bir orbit mailliyi ilə Pallas'ın orbiti asteroid qurşağının müstəvisinə fövqəladə dərəcədə meyl və orbit eksantrisitesi Pluto'nunki ilə hardasa eynidir və Pallas'ı nisbi olaraq kosmos vasitəsinə çata bilməz hala gətirər.