Panerməni Oyunları

Pan-Erməni oyunları (ing. Pan-Armenian Games) - ErmənistanErməni diasporu tərəfindən 2 ildən bir keçirilən idman yarışları. Məqsəd dünyada yaşayan erməniləri idman yarışı vasitəsi bir araya toplamaqdır. Yarışlarda Qarabağda yaşayan ermənilər və diaspor erməniləri fəal iştirak edir.