Panislamizm

müsəlmanların bir islam dövləti və ya islam prinsipləri ilə beynəlxalq təşkilat altında birləşməsini müdafiə edən siyasi hərəkat

Panislamizm (q.yun. Pan — «bütün») - XIX əsrin sonlarında Yaxın və Orta Şərqdə yaranmış dini-siyasi ideologiya. Türkiyədə meydana gəlmiş və müsəlman ölkələrində yayılmışdır. Panislamizm milliyyətindən asılı olmayaraq bütün müsəlman xalqların vahid dövlətdə birləşməsini təbliğ edirdi.