Parça (riyaziyyat)

(Parça səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Düz xətt parçasıdüz xəttin üst-üstə düşməyən 2 nöqtəsi və bu nöqtələr arasında qalan hissəsi adlanır.

İki nöqtələrini birləşdirən düz xətt parçası ya , yaxud kimi işarə olunur. nöqtələri düz xətt parçasının uc nöqtələri, onlar arasındakı nöqtələr isə daxili nöqtələri adlanır. düz xətt parçasının uc nöqtələri arasındakı məsafə onun uzunluğu adlanır və kimi işarə olunur.

Düz xətt üzərində n sayda nöqtə olduqda həmin düz xətt üzərində parçaların sayı (N) kimi işarə olunur.