Paramilitar

Yarım hərbi və ya paramilitar qüvvə, funksiya və təşkilati baxımdan hərbi, lakin nizamsız könüllülərin bir növ dövlət tərəfindən dəstəklənən bir quruluş növüdür. Termin yunan dilindən tərcümədə xarici mənasını verən para və əsgər mənasını bildirən militer sözlərindən meydana gəlmişdir.

Uniformescoepmpr.png
Hindistanın paramilitar qüvvələrinə məxsus olan bir əsgər.