Pedestal

Pedestal və ya postament bir heykəl, vaza və ya sütunun altında dayanan və onları dəstəkləyən bir elementdir.