Pedosfer yunan dilində pedon-torpaq deməkdir.

  1. Torpaq, onun altlnda yerləşən torpaqəmələgətirən süxur və aşınma qatı (canlı orqanizmlərin yaşayış mühiti hesab olunan qat) yerin torpaqəmələgəlmə prosesi gedən qatı
  2. Litosfer, hidrosfer və yerin canlı qabığının birbirilə əlaqəli olan zonası[1]
  3. Yerin torpaq örtüyü

Xarici keçidRedaktə

Həmçinin baxRedaktə

İstinadRedaktə

  1. Məmmədov Q.Ş. Xəlilov M.Y. Ensiklopedik ekoloji lüğət Bakı 2008