Peribeya

Peribeya, Periboya (q.yun. Περίβοια) — qədim yunan mifologiyasında: