Periodhərəkətin yenidən təkrarı üçün lazım olan zamandır. Düsturla ifadəsi belədir:

burada T period,t-zaman,N-dövr, f isə tezlikdir.

İstinadlarRedaktə