Period — bir tam rəqsə sərf olunan zamandır. Düsturla ifadəsi belədir:

burada T - period, t - zaman, N - rəqslər sayı, f isə tezlikdir.

İstinadlar Redaktə