Permanent inqilab

Permanent inqilab — periferik və zəif inkişaf etmiş ölkələrdə inqilabi proseslərin inkişafı haqqında nəzəriyyə. Nəzəriyyə əvvəlcə Lev Trotski tərəfindən "Permanent inqilab" əsərində, habelə Ernest Mandel və digər marksist nəzəriyyəçilər (Maykl Levi, Cozef Hansen, Livio Maitan kimi trotskist müəlliflər) tərəfindən təklif edilmiş və daha da inkişaf etdirilmişdir.

Ədəbiyyat

redaktə
  • Л. Троцкий. Перманентная революция. Сборник. — М.: «Аст», 2005.
  • Л. Троцкий. История русской революции: В 2 т. — М.: «Терра», «Республика», 1997.
  • Перманентная революция от Маркса до Маркузе = Permanente Revolution von Marx bis Marcuse : сб. ст. : пер. с нем. / сост. и ред. Леонгард Райнишrude. — М.: Прогресс, 1971. — 134 с.